Dominika Krata 

Dominika Krata

Psycholog, trener, mediator, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła również między innymi: pierwszy i drugi stopień kursu dialogu motywującego, pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), kurs kwalifikacyjny TZK (Metoda ART – Trening Zastępowania Agresji) oraz podstawowy i zaawansowany kurs analizy ruchu – ‘Laban Bartenieff Movement System (LBMS).

Doświadczenie zbierała między innymi pracując jako psycholog przedszkolny oraz wsparcie terapeuty w Fundacji Synapsis. Obecnie pracuje jako terapeuta środowiskowy i trener z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu, a także wspiera cały system rodzinny w Stowarzyszeniu Terapeutów i Fundacji Scolar. Jest koorydnatorem projektu SENSytywni.pl, w ramach, którego współprowadzi spotkania tematyczne oraz warsztaty pracy z ciałem i ruchem. W swojej pracy często korzysta z podejścia “Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.

W Centrum Kalm prowadzi konsultacje, wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i dzieci.

Pracuje z:

  • rodzicami zgłaszającymi problemy wychowawcze,
  • rodzicami dzieci (również młodzieży) ze spektrum autyzmu,
  • dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne, trudności w przestrzeganiu norm społecznych,
  • dziećmi nieśmiałymi, z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi.