Urszula Dzień

Urszula Dzień

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, rekomendowanego w przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy innych kierunków szkół terapeutycznych. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię osób dorosłych i terapię uzależnień.

Pracuje z osobami, które:

  • są uzależnione od substancji psychoaktywnych np. alkoholu,
  • są współuzależnione (są lub były w związku z osobą uzależnioną),
  • wychowywały się w rodzinie, w której jedno z rodziców piło nadmiernie,
  • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi,
  • borykają się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości i braku nadziei,
  • doświadczają kryzysu w życiu